Aitoja palveluja sydämellä

Solum Yhtiöt on suomalainen sosiaalialan yrityskokonaisuus, jonka toiminta on käynnistynyt vuonna 1994. Meillä työskentelee yli 300 osaajaa ja asiantuntijaa.

JST Solum Oy, JST Aves Oy, Primelife Healthcare Oy, Hemcare Oy sekä Hoivakoti Elämänkaari Oy muodostavat yrityskokonaisuuden, joka käsittää 20 asumisyksikköä eri puolella Suomea.

JST Solum tuottaa aikuispsykiatrian asumispalveluja sekä liikkuvan tuen palvelua Jyväskylässä ja Tampereella. JST Aves vastaa lastensuojelun laitoshoidon ja alaikäisten maahanmuuttopalveluiden tuottamisesta Karkkilassa, Vihdissä, Espoossa ja Jyväskylässä. Vanhushoivan palveluita tuottaa Primelife Healthcaren Aurinkolinna Heinolassa sekä Hoivakoti Elämänkaaren Elämäntaival Riihimäellä. Hemcare vastaa perheiden ja aikuisten maahanmuuttopalveluista.

Yrityksemme tarjoavat asiantuntevia ja monipuolisia hyvinvointipalveluja, joista voit lukea lisää jokaisen yrityksen omilta sivuilta.

Tukea ja välittämistä

Meidän arvomme

Vastuullisesti kotimainen

Luotamme suomalaiseen yhteiskuntaan ja tuotamme palvelumme niin, että meihin luotetaan. Kannamme vastuun siitä, että työntekijämme viihtyvät työssään ja asiakkaat saavat laadukkaat palvelut eri elämäntilanteissa.

Tasavertaisesti välittävä, erilaisuutta arvostava

Pidämme kiinni siitä, että jokainen palveluidemme piirissä oleva asiakas saa kokea olevansa ainutlaatuinen ja tärkeä yksilö. Jokaisen pitää tuntea itsensä kuulluksi ja hyväksytyksi.

Turvallisuuden tunteen edistäjä

Henkilöstömme vahva ammattitaito ja osaaminen luo jokaiselle asiakkaalle kokemuksen turvallisuuden tunteesta.

Jalat maassa, mutta askeleen edellä

Reagoimme joustavasti ja nopeasti yhteiskunnan tarpeisiin ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti uudistuen. Aktiivinen ja aidosti kuunteleva vuorovaikutus ohjaa toimintaamme asiakkaiden, työntekijöiden ja kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa toimiessa.

Luovaa yksilöllistä toimintaa

Tarinamme

Oli vuosi 1994 ja Suomessa elettiin laman jälkeistä aikaa. Kuten muualla Suomessa, myös Jyväskylän seudulla oli pulaa mielenterveyspalvelujen tuottajista. Avuntarvitsijoita oli enemmän kuin avun antajia.

Tapani ja Ari työskentelivät tuohon aikaan molemmat hoitoalalla ja näkivät tilanteen vakavuuden. Ammatillisena haasteenaan he päättivät kehittää jotain uutta ja perustaa kuntouttavia asumispalveluja tuottavan yrityksen. Tarvittavaa ymmärrystä ja taitoa löytyi molemmilta, ja mikä tärkeintä, aitoa halua auttaa avun tarpeessa olevia.

Ideasta tuli nopeasti todellisuutta ja näin syntyi Jyväskylän Palvelukoti Oy. Ensimmäinen toimipiste perustettin Kramsunkadulle Jyväskylään vuonna 1994, ja jo muutaman vuoden kuluttua toiminta kasvoi toisella tukikodilla. Laajentumisen myötä nimi vaihtui muotoon Jyväskylän Seudun Tukikodit Oy.

Nykyään vaikutamme nimellä JST Solum Oy. Aikuispsykiatrian lisäksi toimintamme on laajentunut koskemaan myös lastensuojelua JST Avesin kautta sekä vanhustenhuoltoa Primelife Healthcaren myötä.

Yrityksenä olemmekin kasvaneet tasaisen varmasti jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Haluamme jatkuvasti kehittyä ja oppia uutta. Läpi vuosien olemme silti pysyneet perheyrityksenä, joka tekee työtään sydämellä.

“ Koko ajan on ollut tunne, että saa tehdä työtä omalla tyylillä ja persoonallisuudella. Kukaan ei hengitä niskaan. Tapanille on ollut tärkeää, että kaikki ovat samalla viivalla. Oltiin osa suurta yhteisöä ja jokaisen työpanosta arvostettiin.”

Toimimme alalla, jossa työtä tehdään ihmiseltä ihmiselle. Tästä syystä luottamus on ensiarvoisen tärkeää. Luotamme vahvasti työntekijöidemme ammattitaitoon, ja siksi heillä onkin vapaus vaikuttaa työhönsä ja tehdä sitä omaksi tuntemallaan tavalla.

Lisäksi luotamme hyvään yhteishenkeen. Pienenä suomalaisena toimijana meidän kaikkien tulee puhaltaa yhteen hiileen. Jokainen, yrityksen johtoa myöten, on mukana ruohonjuuritason toiminnassa.

“ Yhteisöllisyys korostui kaikissa kodeissa. Koskaan ei ollut kiire eikä kiireen tuntua. Leivottiin yhdessä asukkaiden kanssa, vietettiin juhlia ja käytiin syömässä ulkona. ”

Työmme sydän ja perusta on asiakkaissamme. Tarjoamme asiakkaille mahdollisuuden olla mukana palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Haluamme vahvasti painottaa osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Meille tärkeintä on sekä asiakkaiden että työntekijöiden hyvinvointi. Haluamme tuottaa laadukkaita palveluja ihmisläheisesti.

Kotimainen vastuullinen toimija