Nuorisokoti Harjurinne Jyväskylä

JST Avesin nuorisokoti Harjurinne on Jyväskylän Vaajakoskella sijaitseva 7-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö. Yksikkö on suunnattu 10-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista kasvatusta sekä tukea kuntoutumisessa.

Olemme erikoistuneet psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten hoitoon. Meillä on myös valmiudet hoitaa sellaisia lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat tiivistä kuntouttavan päihdetyön erityisasiantuntemusta.

Harjurinteeseen nuori voi tulla:

Tarjoamme nuorille elämänmakuista arkea jokaisen nuoren yksilölliset erityispiirteet huomioiden. Toimintamme perustuu tavoitteelliseen perhe- ja verkostokeskeiseen työhön, jota toteutamme yhdessä mm. koulutoimen, sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Olemme myös aktiivinen toimija mielenterveys- ja päihdetoimijoiden Meteli- verkostossa Keski-Suomessa.

Moniammatilliseen työyhteisöömme kuuluu aina:

Tämän moniammatillisen työtiimin turvin haluamme taata nuorelle ympäristön, jossa on turvallista kasvaa kohti aikuisuutta. Autamme nuorta saamaan vahvan otteen omasta elämänhallinnasta ja asetamme nuoren kanssa tavoitteita tulevalle elämälle.

Erityispiirteitä työssämme:

Arvojamme ovat välittäminen, tasa-arvo, turvallisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus. Haluamme, että nämä arvot näkyvät kaikessa toiminnassamme.