Nuorisokoti Harjurinne Jyväskylä

Nuorisokoti Harjurinne Jyväskylä on 7-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö. Yksikkö on suunnattu 10-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista kasvatusta sekä turvallisia rajoja. Nuorisokoti Harjurinne on erikoistunut psyykkisesti ja/tai päihteillä oireilevien lasten ja nuorten hoitoon, kasvatukseen ja kuntouttamiseen. Yksiköllä on valmiudet hoitaa sellaisia lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat kuntoutuakseen tiivistä päihdehoidon erityisasiantuntemusta. Tilat sijaitsevat Jyväskylän Vaajakoskella lähellä keskustan palveluita. Nuorisokoti Harjurinne Jyväskylää ylläpitää JST Aves Oy.

Harjurinteeseen nuori voi tulla kiireellisesti sijoitettuna ympäri vuorokauden, avohuollon tukitoimena sijoitettuna tai huostaanotettuna. Nuorisokoti Harjurinteessä toteutetaan intensiivistä arviointi-/selvittelyjaksotyöskentelyä sekä elämäntapapysähdysjaksoa esimerkiksi päihdeongelmasta kärsivien lasten ja nuorten kohdalla.

Harjurinteen yksikössä toimintamme perustuu perhe- ja verkostokeskeiseen työhön, jota toteutamme yhdessä mm. koulutoimen, sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Moniammatillinen työyhteisö takaa nuorelle ympäristön, jossa on turvallista kasvaa kohti aikuisuutta. Autamme nuorta saamaan vahvan otteen omasta elämänhallinnasta ja asetamme nuoren kanssa tavoitteita tulevalle elämälle. Onnistumisen elämyksien kautta haluamme vahvistaa nuoren minäkäsitystä, itsetuntoa ja elämänmyönteisyyttä.

Hoidollisena viitekehyksenä toimii lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen mallinnus. Terapeuttisen orientaation pääperiaatteita ovat turvallisuus, perheen kanssa työskentely, kaiken tuen integroiminen arkeen ja jatkuva tutkimuspohjainen kehittäminen.

Arvot