Nuorisokoti Kallio

Nuorisokoti Kallio Karkkila sijaitsee Karkkilassa idyllisessä maalaismaisemassa keskustan palveluiden kuitenkin ollessa lähellä. Kallio on kodikas kolmekerroksinen omakotitalo isolla tontilla metsän reunassa, luonnon läheisyydessä. Karkkilan keskustaan matkaa noin 4,5 km. Karkkila sijaitsee tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.

Nuorisokoti Kallio Karkkila on yksityinen 7-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö 10–17-vuotiaille nuorille. Erityisyksikkömme on suuntautunut psyykkisesti sekä päihteillä oirehtivien lasten ja nuorten kuntouttamiseen. Psykiatrian erityisosaaminen ja kuntouttava päihdetyö ovat keskeinen osa toimintaamme. Lasten hyvinvointi ja turvallisuus on toiminnan lähtökohtana. Toteutamme kuntouttavaa työtä yhdessä perheiden ja yhteistyöverkostojen, muun muassa koulutoimen, sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Kalliossa toiminta perustuu voimavaralähtöisyyteen sekä dialogiseen vuorovaikutukseen ja ratkaisukeskeisyyteen.

Dialogisen vuorovaikutuksen pyrkimyksenä on tuottaa ymmärrystä toisen näkemyksistä ja luoda merkityksiä toiminnan kohteena oleville asioille. Kuuntelemalla ja pyrkimällä ymmärtämään toisten näkemyksiä ihminen on mukana prosessissa, jossa itse kehittyy. Dialogin lähtökohtana on, että jokaisella on yhtäläinen ihmisarvo ja että jokaisen näkökulma on yhtä arvokas.

Voimavaralähtöiset menetelmät korostavat vahvuuksia ja edistävät lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä antavat elämään hallittavuutta.

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita.

Moniammatilliseen työryhmään kuuluu sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, sosionomeja sekä lähihoitajia. Kaikilla ohjaajilla on kokemusta sekä koulutusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Perheyhteistyö on meille tärkeää ja otamme lapsen perheen ja läheiset mukaan toimintaamme. Tuemme myös perheiden voimavaroja sekä lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Toteutamme suunnitelmallista ja yksilöityä perhetyötä yhdessä kotikunnan lastensuojelusta vastaavan viranomaisen kanssa.

Nuorisokoti Kalliossa arvostetaan kodinomaisuutta ja läsnäoloa ja siksi arjen rutiinit ovat samanlaisia kuin kaikissa muissakin kodeissa. Kalliossa suunnitellaan arkea yhdessä. Viikko-ohjelmassa on niin yhteistä tekemistä kuin yksilöllistä aikaa omaohjaajan kanssa. Jokaisen lapsen tilanne on erilainen, joten myös keinot lapsen kanssa työskentelyyn ovat yksilöllisiä. Autamme nuorta saamaan vahvan otteen omasta elämänhallinnasta ja asetamme nuoren kanssa tavoitteita tulevalle elämälle. Onnistumisen elämyksien kautta haluamme vahvistaa nuoren minäkäsitystä ja elämänmyönteisyyttä.

Teemme yhteistyötä nuoren oman koulun sekä alueellisen perusopetuksen kanssa. Nuorisokoti Kallioon sijoitetut nuoret voivat käydä koulua Karkkilan keskustassa sijaitsevassa Karkkilan yhteiskoulussa, joka tarjoaa perusopetusta kaikille kunnan 7-9 -luokkalaisille oppilaille. Opetuksen tukena koulussa toimii pienluokka, joustavan perusopetuksen ryhmä sekä osa-aikaista erityisopetusta tarjoava pienryhmä.

Voimme antaa tilapäisesti kotiopetusta, joka suunnitellaan yhdessä nuoren oman koulun tai sijoituskunnan nimeämän koulun / vastuuopettajan kanssa. Koulunkäynti voidaan tarvittaessa toteuttaa ”askel askeleelta”, aloittaen ensin osa oppiaineista koulussa, muut Kalliossa, lisäten määrää pikkuhiljaa. Alkuun tavoitteena ovat lapsen onnistumisen kokemukset koulunkäynnistä ja pidemmän aikavälin tavoitteena lapsen paluu kokopäiväiseen koulunkäyntiin lapselle nimetyssä koulussa.

Kallioon nuori voi tulla kiireellisesti sijoitettuna, avohuollon tukitoimena sijoitettuna tai huostaanotettuna. Toteutamme arviointi/pysähdysjaksoja sekä niihin pohjautuvaa suunnitelmallista kuntoutusta, jossa nuoren oma motivaatio elämänhallinnan saavuttamiselle on ratkaiseva.