Nuorten Vanamo Vihti

Nuorten Vanamo Vihti on 7-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö 12-17- vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista kuntoutusta, kasvatusta sekä turvallisia rajoja. Vanamoon nuori voi tulla huostaanotettuna, avohuollon tukitoimena sijoitettuna tai kiireellisesti sijoitettuna (ympäri vuorokauden).

Vanamossa työskentelee moniammatillinen työryhmä, jolla on osaamista mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä neuropsykiatrisiin häiriöihin. Toimintamme tavoitteena on luoda nuorelle kodinomainen ja turvallinen kasvuympäristö, jossa tuetaan nuoren kasvua ja kehittymistä kohti aikuisuutta. Tavoitteemme on luoda nuorelle hyvään vuorovaikutukseen ja luottamukseen perustuva kanssakäymisen malli. Autamme nuorta saamaan otteen omasta elämänhallinnastaan ja asetamme nuoren kanssa tavoitteita tulevalle elämälle. Onnistumisen elämyksien kautta haluamme vahvistaa nuoren minäkäsitystä, itsetuntoa ja elämänmyönteisyyttä.

Toimintamme peruslähtökohdat

  • Kodinomainen ja turvallinen kasvuympäristö
  • Yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen
  • Voimavaralähtöinen kuntoutus
  • Opintojen suorittamisen tukeminen
  • Jokaisen nuoren turvallisuuden takaaminen
  • Terveen vuorovaikutuksen malli