Asiakasosallisuus

Toiminnassamme painotamme osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden vahvistamista. Olemme halunneet nostaa asiakkaan osallisuuden aivan uudelle tasolle. Asiakkaillamme on mahdollisuus olla mukana henkilökuntapalavereissa, laadunhallinnan prosessien arvioinneissa sekä prosessikokouksissa.

Asiakkaan osallisuus näkyy myös mahdollisuutena olla mukana tekemässä omia päivittäisiä kirjauksia ja kirjaamassa itse omaa kuntoutussuunnitelmaa yhdessä omaohjaajan kanssa. Kuukausittaiset tavoitekeskustelut ovat vakiintuneet ja omaohjaajakeskusteluita käydään viikoittain, tarvittaessa päivittäin.

Itsemääräämisoikeuden toteutumista seuraamme säännöllisillä IMO-kyselyillä. Asiakkaamme ovat olleet mukana rekrytointiprosesseissa. Uusien työntekijöiden haastatteluissa on ollut mukana asiakkaita ja päätös uusista työntekijöistä on tehty yhdessä haastatteluissa mukana olleiden asiakkaiden kanssa.