Myllypuron Tukiasunnot

Myllypuro Tukiasunnot on ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. Myllypuron Tukiasuntojen toiminnan perustana on vahva yhteisöllinen ajattelu. Yhteisö koostuu asiakkaista sekä henkilöstöstä. Yhteisö päättää yhteisistä asioista, kuten muutoksista, säännöistä ja viikko-ohjelmasta. Nämä päätökset tehdään viikottain pidettävässä yhteisökokouksessa.

Jokainen yhteisön jäsen on myös mukana yksikön arkisissa toiminnoissa omien resurssiensa mukaisesti. Yhteisöllä on suuri merkitys vertaistuen antamisessa sekä vastaanottamisessa.

Yhteisöllisyyden ohella vahvassa roolissa on asiakkaiden yksilöllisyys. Jokaisella asiakkaalla on yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja sen mukainen viikko-ohjelma. Asiakkailla on mahdollisuus osallistua sekä yksikön monipuolisiin ryhmätoimintoihin, että talon ulkopuolisiin ryhmiin omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti.

Asiakkaillamme on myös mahdollisuus osallistua JST Solumin yhteiseen toimintapaja Poppooseen. Asiakkaille on tarjolla lisäksi tavoitteellista työtoimintaa, joka tukee asiakkaiden kuntoutusta ja elämänhallintaa.

Myllypuron Tukiasuntojen toiminnan keskeinen arvo on asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Sen puitteissa otetaan aina huomioon asiakkaiden omat mielipiteet ja toiveet.

Henkilöstö

Myllypuron Tukiasuntojen työryhmän koostuu eri ammattikunnan edustajista, kuten sairaanhoitajasta, neuropsykiatrisesta valmentajasta, sosionomista, lähihoitajasta, keittiötyöntekijästä ja siistijästä. Henkilökunnan koulutuksella, työnohjauksella ja laatuohjelmalla pidetään yllä laadukasta tekemistä ja ammatillista osaamista.

  • Myllytuvantie 9
  • 40640 Jyväskylä