Tuettu asuminen

Tuetun asumisen tukikäynneillä tarjoamme asiakkaan kotona monipuolista kuntoutusta erilaisista mielenterveys- ja päihdehaasteista selviämisen tueksi. Mielenterveys- ja/ tai päihderiippuvuusongelmien lisäksi asiakkailla tuen tarve voi perustua esimerkiksi neuropsykiatrisiin häiriöihin, neurologisiin ongelmiin tai lievään kehitysvammaan. Tukikäynnit suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen sosiaalityöntekijänsä tai terveydenhuollon työntekijän kanssa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Toiminta on suunnitelmallista ja määräaikaista palvelua, jonka avulla tuetaan ja vahvistetaan asiakkaan taitoja ja toimintakykyä niin, että valmiudet itsenäiseen asumiseen vahvistuvat. Tavoitteena on, että tukijakson jälkeen asiakas voi jatkaa asumista itsenäisesti.

Käynneillä tuetaan asiakkaita löytämään omannäköinen kuntoutumisen polku, jossa asiakkaan sisäisen toivon heräämisellä on suuri merkitys. Työntekijöiden merkittävä rooli on rohkaista ja vahvistaa asiakkaan voimavaroja ja uskoa omiin kykyihinsä. Tuemme ja ohjaamme asiakasta käynneillä positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen, päihteettömyyteen sekä arjen asioiden hoitamiseen. Menetelminä käytämme muun muassa ohjauskeskusteluja, motivoivaa haastattelua ja neuropsykiatrisen valmennuksen keinoja. Tukikäyntejä tehdään arkipäivisin klo: 8.00 - 18.00.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat: tasa-arvo, turvallisuus, vastuullisuus, tavoitteellisuus ja välittäminen. Vaalimme asiakkaan oikeutta päättää itse omista asioistaan. Monipuolisen palveluohjauksen kautta tuemme asiakasta elämässä eteenpäin pyrkiviin päätöksiin. Teemme aktiivista verkostotyötä, joka on moniammatillisen työtiimimme apuna palveluohjauksessa sekä asiakkaiden tukemisessa. Suunnittelemme kaikki palvelumme yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan ja kehitämme mielellämme uusia yhteistyötapoja.

Luottamuksellista, tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa asiakkaan osallisuutta kunnioittaen.