Työtoiminta


Työtoiminta tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä tuetusti työtä tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Toimintaan voivat osallistua kaikki JST Solumin asiakkaat. Toiminta on aina tavoitteellista ja tavoitteet luodaan yksilöllisesti. Työtoiminnasta tehdään kirjallinen sopimus. Työaika ja työpäivien määrä voidaan sopia yksilöllisesti voimavarojen ja tarpeiden mukaan, enintään kuitenkin kuusi tuntia päivässä. Työtoiminnasta maksetaan sosiaalihuoltolain mukaista työosuusrahaa 2 euroa tunti. Työosuusraha maksetaan kuukauden välein. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisten ohjauskeskusteluiden avulla.

Miten pääsee töihin?

Jenni Lehtonen
Otto Oinonen

tyotoiminta@jst.fi

Työosuusrahan maksaminen työtoiminnassa oleville henkilöille perustuu sosiaalihuoltolain 27§ d- ja e-kohtien ja Tuloverolain 92§:23 kohdan antamiin ohjeisiin ja määräyksiin. Työosuusrahaa voidaan maksaa enintään 12 euroa päivässä. Työtoiminnassa oleva henkilö ei ole työsuhteessa palvelun järjestäjään.