Vuorikoti

Vuorikoti sijaitsee ydinkeskustassa monipuolisten palveluiden äärellä. Toiminta on itsenäiseen elämään valmentavaa. Työntekijöiltä saa tukea ja ohjausta arjen asioihin sekä keskusteluapua aina tarvittaessa. Työntekijöiden tärkeä rooli on kannustaa ja tukea asiakasta kohti omia tavoitteita.

Yhteisöllisyydellä on meille suuri merkitys. Se on meille yhdessä tekemistä, toisen tukemista, vertaistukea sekä toisen huomioon ottamista. Yhteisön asioista päätetään yhdessä säännöllisissä kokouksissa. Jokainen pääsee vaikuttamaan päätöksiin. Yksikössä on mahdollisuus osallistua työtoimintaan monipuolisesti ja pyrimme löytämään jokaiselle asiakkaallemme mielekästä tekemistä myös aktiivisen ulospäin suuntaavan palveluohjauksen kautta.

Vuorikodilla arkea ilahduttaa eläinystävämme. Sen lisäksi, että kotieläimet pelkällä läsnäolollaan ihastuttavat päivästä toiseen, niitä kaikkia käytetään myös tavoitteellisesti kuntouttavan työn apuna. Eläinavusteinen työ on meille tärkeä menetelmä kuntouttavassa hoitotyössä.

Me olemme täällä sinua varten!


Henkilökunta

Kalevankatu 6
40100 Jyväskylä

Puhelin toimisto
045 231 2990

Paikkatiedustelut
050 410 7231
paikkatiedustelut@jst.fi